Ominaisuudet

Pilvi™ kattaa SAAS-ohjelmiston myymiseen liittyvät vaiheet tutustumisesta jälkimarkkinointiin ja tilauksiin. Sen avulla voi automatisoida viestinnän ja markkinoinnin tehtäviä, hallita sopimuksia, mitata ja seurata myynnin konversiota ja hoitaa asiakaspalvelua – toisin sanoen pitää homman järjestyksessä.

 

Lyhyesti

Myynnille

 • Keskitetty asiakas- ja sopimustenhallinta
 • Myynnin konversion ja kannattavuuden seuranta
 • SAAS-myyntiä varten suunniteltu verkkokaupan käyttöliittymä
 • Peruspalveluprosessi asiakkaiden hankkimiseksi
 • Toistuvaismaksut luottokortilla tai laskulla.
 • Jälleenmyyjätilit ja niiden hallinta

Lue lisää »

Asiakkuudenhallintaan

 • Käyttäjätilien hallinta
 • Asiakastietokanta
 • Asiakastiedon muokkaaminen
 • Käyttäjätilastot
 • Asiakaspalvelu verkossa
 • Asiakaspoistuman seuranta ja minimointi
 • Asiakasyhteydenottojen ja kyselyiden vienti muihin järjestelmiin (esim. Zendesk)

Lue lisää »

Markkinoinnille

 • Sähköpostimarkkinoinnin automaatio
 • Markkinointikampanjoiden luominen ja linkittäminen some-kanaviin
 • Alennuskoodien käyttäminen
 • Muokattavat hinnoittelumallit
 • Vaikuttavuuden testaus ja mittaaminen, A/B-testaus
 • Seuranta
 • Tuotekorttien ja asiakkaiden vienti MailChimp:iin ja muihin.

Lue lisää »

Ominaisuudet

Pilvi™ on palveluiden (SAAS/IAAS) myyntiin suunniteltu verkkokauppa-alusta. Sen avulla ohjelmistoyritykset saavat kehittämänsä palvelut nopeasti myyntiin omille verkkosivuilleen ja voivat mm. hallita sopimuksia. Alla on listattu Pilvi™-palveluverkkokauppa-alustan päätoiminnot ja niiden sisältämät tärkeimmät ominaisuudet.

YLEISNÄKYMÄ (DASHBOARD – WIDGETS)

Etusivun muokattava päänäkymä. Myyjä voi määrittää omat tärkeimmät mittarit ja seurata mm. konversioita asiakashankinnan eri vaiheessa.

ULKOASU (DESIGN)

Visuaalisen ulkoasun muokkaus. Verkkokaupalle voi valita sopivan ulkoasuteeman ja muokata sitä yrityksen tarpeeseen sopivaksi tai luoda kokonaan oman. Kaupan rakennetta, tyyliä, värejä ja fontteja on mahdollista säätää.

TUOTELUETTELO (PRODUCT CATALOG)

Palveluna myynnissä olevien ohjelmistojen (SAAS) hallinta. Myytävät ohjelmistot syötetään luetteloon ja niille lisätään myyntilauseet ja tuotekuvaukset, tuote- ja teemakuvitus sekä linkit mahdollisiin lisätietoihin. Ohjelmistot hinnoitellaan ja niille määritellään tarvittavat alennus- ja sopimusmallit. Ohjelmistoja voi myydä vuosi-, kuukausi- tai päivähinnoittelulla sekä kiinteällä hinnalla tai käyttö/kapasiteettiperusteisesti.

PALVELUN RAKENNE (SITE & SERVICE STRUCTURE)

Palvelun rakenteen ja kokonaisprosessin määrittely. Ominaisuus antaa mahdollisuuden määritellä perusprosessin, jolla hankitaan asiakkaita – tarjoa demoa, ilmaista kokeilua, tai ohjaa asiakkaat suoraan tilaamaan. 

Käytössä oleva CRM-ohjelmisto (esim. Pipedrive) on mahdollista linkittää Pilvi™ Shopin myyntiprosessiin. Näin yritys voi automatisoida myös kenttämyynnin aikaa vievät clousaus- ja sopimusvaiheet sekä palvelun manuaalisen provisioinnin.

HINNOITTELU (PRICE PLANS)

Valinta ja -hinnoittelusivut. Eri kohderyhmille ja markkinointikampanjoille on mahdollista luoda erilaisia tarjoomasivuja. Näin viesti on helppo kohdentaa vastaanottajien mukaan, mikä lisää sen tehoa. Sivujen avulla myös tuoteryhmien A/B-testaus onnistuu kätevästi, ja Call-to-action -valintamahdollisuudet lisäävät myyntiä.

MARKKINOINTI (MARKETING)

Markkinoinnin työvälineet. Pilvi™ Shopin avulla voi luoda markkinointikampanjoita ja linkittää niitä sosiaaliseen mediaan. Työkaluilla voi tallentaa ja hallinnoida prospekteja sekä rakentaa älykkäitä markkinointiviestejä, joissa on palvelutarjonta integroituna – ohjaa asiakkaat esimerkiksi rekisteröitymään Free Trial -prosessin kautta. Kaikki tämä on mahdollista automatisoida. Aktivoi myös jälleenmyyjiä tekemällä heille promokampanjoita ja omia, myyjäkohtaisia palveluryhmiä ja valintasivuja.

VIESTIKESKUS (MESSAGING)

Viestikeskus kaikelle automaattiselle asiakasviestinnälle. Viestikeskuksessa on valmiita viestipohjia onboarding-prosessin eri vaiheisiin. Automaattisen viestinnän avulla on helppo aktivoida myös omaa myyntihenkilöstöä ja tehdä lisämyyntiä olemassa oleville asiakkaille.

MYYNTI JA TILAUKSET (SALES & ORDERS)

Myynnin komentokeskus. Tilauksia ja myyntejä on mahdollista seurata kanavittain kattavan SAAS-metriikan avulla. Myyjä voi tarvittaessa tehdä myös manuaalisia tilauksia ja editoida tilausten sisältöä.

ASIAKKAAT (CUSTOMERS)

Kaikki tiedot asiakkaista yhdessä paikassa. Myyjä voi halutessaan määrittää omia tietokenttiä ja seurata asiakkaan SAAS-sopimus- ja käyttötietoja. Ominaisuuden avulla on mahdollista hallinnoida keskitetysti asiakkaan palvelukokonaisuutta. Lisää, muokkaa ja poista asiakkaiden sopimuksia, tilejä, moduuleja tai kapasiteettia.

JÄLLEENMYYJÄT (RESELLERS)

Jälleenmyynnin hallinta. Ominaisuuden avulla luodaan jälleenmyyjätilejä ja määritetään niille oikeuksia. Sen avulla pystyy seuraamaan jälleenmyyjien myyntiä ja heidän tuomiaan asiakkuuksia. Jälleenmyyjille voi määritellä alennussäännöt ja seurata komissioita. Tee promokampanjoita ja aktivoi jälleenmyyjiä luomalla tavoitteita ja alennusportaita.

ANALYTIIKKA (ANALYTICS)

Analytiikkakeskus. Myyjä näkee kaikki verkkokauppa-alustan eri osien statistiikat sekä Pilvi™ tarjoaa valmiit SAAS-metriikat kootusti yhdessä paikassa. Tiedot löytyvät käyttöliittymästä myös aihepiireittäin kunkin toiminnon yhteydestä.

ASETUKSET (SETTINGS)

Verkkokauppa-alustassa on yleiset asetukset, josta pääsee eri osioiden asetuksiin keskitetysti. Ne löytyvät lisäksi kunkin toiminnon yhteydestä.

INTEGRAATIOT (INTEGRATIONS)

Integraatioiden hallinta. Ohjelmistoyrityksen on mahdollista integroida oma SAAS-palvelunsa Pilvi™ Shopiin. Integroimalla voi myös hallinnoida liitäntöjä muihin myyntiä tukeviin järjestelmiin (Mailchimp, Pipedrive, Zendesk). Liittämällä jo käyttämäsi järjestelmän Pilvi™ Shopiin saat molemmista enemmän tehoja irti.

MAKSULIIKENNE (PAYMENTS)

Rahaliikenteen hallinta. Ominaisuuden avulla määritellään maksujärjestelmät, valuutat ja maksamiseen liittyvät asetukset sekä verkko-, toistuvais- ja luottokorttimaksujen että laskutuksen osalta.

 

Pilvi™ Cloud Shop on suunniteltu erityisesti SAAS-ohjelmistojen myyntiin ja markkinointiin. Sen eri toiminnot tukevat ja helpottavat palvelumallisia sopimuksia ja niihin liittyvää asiakkuudenhallintaa. Kun välineistö on kunnossa, ohjelmistojen myyminen palveluna verkossa on vaivatonta.