Asiakkuudenhallintaan

Ohjelmiston myyminen sopimuspohjaisena palveluna perinteisen ohjelmistokaupan sijaan luo omat haasteensa asiakas- ja sopimustietojen keräämiseen ja hallintaan.

Työkalu SAASin asiakastilien hallintaan

Asiakashallinta työkaluPilvi™ Cloud Shop on alusta erityisesti palveluina ohjelmistoja myyville yrityksille (SAAS). Verkkotilausten vastaanottamisen ja käsittelyn lisäksi se sisältää monia asiakkuudenhallintaa helpottavia ominaisuuksia.

  • Keskitetty asiakastietokanta ja integraatiomahdollisuus jo käytettyihin työkaluihin (mm. Zendesk ja Pipedrive)
  • Asiakastiedon muokkaaminen
  • Käyttäjätilien hallinta
  • Käyttäjätilastot
  • Asiakaspalvelu verkossa
  • Sähköpostiviestinnän automatisointi
  • Asiakaspoistuman seuranta ja minimointi

Asiakastietojen keräämisen ja hallinnan lisäksi Pilvi™ mahdollistaa viestinnän automatisoinnin asiakaspalvelun työmäärän pienentämiseksi. Pilven viestikeskuksessa on käytettävissä valmiita viestipohjia ostoprosessin eri vaiheisiin.

 

Sopimustenhallinta

Pilvi myynti asiakastiedotPilvi hallinnoi asiakkaan palvelukokonaisuutta. Sen kautta voi lisätä, muokata ja poistaa asiakkaiden sopimuksia, tilejä, moduuleja tai kapasiteettia. Ohjelmistoyritys voi halutessaan määrittää asiakastietoja varten omia tietokenttiä ja seurata SAAS-sopimus- ja käyttötietoja.

Pystyt linkittämään myös asiakkaiden käyttämän kapasiteetin lisensseihin/asiakastileihin ja laskuttamaan kuukausittain tai vaikka päivittäin käyttöperusteisesti.

Pilvi™ integroituu mm. AWS ja IBM Softlayer ympäristöihin, josta kustannustieto voidaan tuoda ja linkittää asiakastileihin. 

 

Lisää tehoa yhdistämällä

Pilvi integraatioIntegroimalla Pilvi™ muihin myyntiä tukeviin järjestelmiin (Mailchimp, Pipedrive, Zendesk) voi myös asiakastietoja hallinnoida keskitetysti. Liittämällä yrityksessä jo käytössä oleva järjestelmä Pilvi™ Cloud Shopiin saa työkaluista enemmän hyötyä, eikä turhia päällekkäisyyksiä pääse syntymään.

Lue lisää palvelujen myyntiin, markkinointiin ja asiakkuudenhallintaan suunnitellun Pilvi™ Cloud Shopin ominaisuuksista >>